修理明細書
FG 16V47u
4
292
FG 16V220u
2
335
FG 50V2.2u
4
126
FG 50V3.3u
2
66
FG 50V4.7u
4
199
FG 50V10u
2
179
PS 16V47u
6
398
PS 16V1000u
1
109
PS 50V1u
2
149
PS 50V100u
1
109
PS 50V220u
3
458
PS 50V470u
1
179
PS 63V220u
2
235
PS 100V47u
4
305
PS 100V100u
2
152
PS 100V220u
2
216
TVX 450V3.3u
4
704
タンタルコンデンサ 50V4.7u
4
1289
スチロールコンデンサ 50V680p
2
265
RJ-6S 200
2
903
RJ-6S 20kΩ
2
903
2SC983
4
737
2SC1815
9
388
2SC2120
2
302
2SC4793
1
162
2SD667
2
554
2SA562
2
93
2SA1015
6
259
2SA1837
1
108
2SB647
4
1109
2SK30A
2
644
放熱シート TO-03
8
1475
放熱シート TO-06
5
216
酸金抵抗 3.3kΩ
1
89
ヒューズ 250V1A
4
432
ヒューズ 250V7A
1
108
速断ヒューズ 250V7A
4
604
SP端子穴開け加工
12
1854
各コンデンサ類、半固定抵抗、トランジスタ、リレー、RCA端子、SP端子交換。各SW類端子洗浄、各基板旧はんだ除去、フラックスクリーニング。内外清掃、各種テスト。
修理内容
使用部品名
個数
金額
16,705
部品代合計
45,000
修理基本料
61,705
合計